1. Chương trình bậc sau Đại học

 Chương trình chứng chỉ 1 năm (Diploma) hoặc Thạc sĩ (Master) (1.5 - 2 năm)

 Thời gian nhập học: Tháng 3, 7 và 11

 Yêu cầu đối với học sinh:

 GPA ≥ 4.5

 IELTS ≥ 6.5 và mỗi kỹ năng tối thiểu đạt 6.0

 PTE ≥ 58 và mỗi kỹ năng tối thiểu đạt 50

 TOEFT IBT ≥ 79, Writing tối thiểu 21, Reading tối thiểu 13, Listening tối thiểu 12, Speaking tối thiểu 18

 TOEFT PBT ≥ 550 và Writing tối thiểu đạt 4.5

 Ngành học:

 – Khoa học Dữ liệu

 – Khoa học Dữ liệu (chuyên sâu về Trí tuệ Nhân tạo)

 Ứng dụng Học phí tham khảo:

 – 26,400 AUD với chương trình chứng chỉ

 – 52,800 AUD (cho 1,5 năm hoặc 2 năm) với chương trình Thạc sĩ

 2. Chương trình chứng chỉ sau Đại học

 Thời gian học: 13 tuần

 Yêu cầu: IELTS ≥ 6.0, không có kỹ năng nào dưới 5.5

 Chi phí: 13,200 AUD 

 

Để tìm hiểu thêm về yêu cầu hồ sơ đăng kí và ứng tuyển, liên hệ ngay AEG để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết Xem thêm thông tin về các chương trình học tại: https://spi.nsw.edu.au/# 

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 60 PHÚT
Số ĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn