Chương trình

Mã CRICOS

Thời gian

Chi phí/tín chỉ

Tổng chi phí

KHÔNG CHỨNG NHẬN VÀ TRAO ĐỔI

Kinh doanh

 

1 kỳ

$2,875

 

Luật

 

1 kỳ

$3,000

 

Dự bị Cao học

099028C

1 kỳ

$2,500

$10,000

Những khoản thu bắt buộc khác (Áp dụng với tất cả khóa học)

  • Phí Nhập học: $300

  • Bảo hiểm Y tế cho Du học sinh hàng năm (OSHC): $510/năm

 

Những khoản thu phát sinh khác (Áp dụng với tất cả khóa học)

  • Kiểm tra lại (Re-sit): $400

  • Làm lại thẻ học sinh: $15

  • Công chứng tài liệu: $15

  • In lại chứng chỉ: $50

  • Nộp muộn học phí đối với sinh viên đang theo học: $100 chi phí tiếp nhận + $25/tuần chi phí tăng thêm mỗi thứ 6 hàng tuần từ sau khi kết thúc hạn nộp

  • Phụ phí thẻ tín dụng: 1% của mỗi giao dịch sử dụng thẻ

  • Trả muộn đồ thư viện: $1/ngày/đồ vật tính từ ngày trễ hẹn trả đầu tiên

  • Thay sách bị hỏng/mất: Giá bán lẻ đề xuất mới nhất của sách + $50 phí thay thế cho thư viện.

 

Tất cả chi phí có thể thay đổi

Du học sinh được yêu cầu mua bảo hiểm y tế OSHC trong thời gian visa học sinh có hiệu lực.

 

Những sinh viên có điều kiện tài chính hoặc hoàn cảnh kinh tế cực kì khó khăn, vui lòng gửi tài liệu minh chứng đến địa chỉ fee@imc.edu.au hoặc liên hệ văn phòng đại diện của học viện IMC để nhận được sự hỗ trợ.

 

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ (REFUND POLICY)

Học phí sẽ được hoàn trả chỉ trong những trường hợp sau:

i. Sinh viên bị từ chối visa du học Úc (với tài liệu được yêu cầu đầy đủ)

ii. IMC không thể cung cấp khóa học, khi đó tất cả học phí sẽ được hoàn trả

iii. Khi một sinh viên thông báo bằng văn bản ít nhất trước 4 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới hoặc trước khi bắt đầu ngày học cụ thể của một chương trình học, họ sẽ được hoàn trả 80% học phí của kỳ học đó.

iv. Khi một sinh viên thông báo bằng văn bản ít nhất trước 4 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới hoặc trước khi bắt đầu ngày học cụ thể của một chương trình học trước hạn chót đăng ký và đóng phí (Census Date), họ sẽ được hoàn trả 50% học phí của học kỳ đó.

v. Khi một sinh viên thông báo bằng văn bản việc hủy hoặc hoãn tham gia một khóa học dưới thời hạn 4 tuần trước khi khóa học bắt đầu, học phí sẽ không được hoàn lại.

 

Chi phí của sinh viên quốc tế được bảo hộ bởi Dịch vụ Bảo hộ Học phí của Chính phủ Úc (TPS).

 

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 60 PHÚT
Số ĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn