Tất cả ứng viên với văn bằng quốc tế ứng tuyển cho chương trình Cử nhân hoặc Cao học tại IMC cần phải cung cấp minh chứng về khả năng sử dụng tiếng Anh của mình. IMC công nhận một vài bài kiểm tra năng lực ngoại ngữ như bằng chứng của khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh. Tuy nhiên, điều kiện sẽ thay đổi tùy theo loại chứng chỉ.

Bảng dưới dây cung cấp loại hình bài kiểm tra và điều kiện để được IMC chấp thuận về năng lực tiếng Anh của ứng viên.

Cần lưu ý rằng thời hạn của các chứng chỉ/điểm số bài thi cần phải ít hơn 2 năm khi ứng viên nộp hồ sơ.

 

Chương trình Undergraduate (Đại học/Cao đẳng)

Điều kiện tiếng Anh đầu vào 

IELTS Band

Đánh giá EAP (English for Academic Purpose) Band

Kiểm tra đầu vào tiếng Anh Scots 

Chứng chỉ Kinh doanh

Chứng chỉ Tài chính Ứng dụng và Kế toán

Cao đẳng liên kết Kinh doanh

Cao đẳng liên kết Tài chính Ứng dụng và Kế toán

Cử nhân Kinh doanh Quốc tế

Cử nhân Tài chính Ứng dụng và Kế toán 

6.0 (Overall) với điểm thành phần tối thiểu 5.5 cho mỗi kĩ năng hoặc tương đương

Chương trình đề xuất của IMC (English Provider ELICOS) với Tiếng Anh cho mục đích học thuật (EAP): Level 3 với điểm thông qua lớn hơn 60%

Overall 60% với điểm CEFR tối thiểu B2 mỗi mục.

Cử nhân Luật

Overall 6.5 với điểm thành phần tối thiểu 6.0 cho mỗi kĩ năng hoặc tương đương

Chương trình đề xuất của IMC (English Provider ELICOS) với Tiếng Anh cho mục đích học thuật (EAP): Level 3 với điểm thông qua lớn hơn 65%

Overall 70% với điểm CEFR tối thiểu B2+ mỗi mục.

 

Chương trình Postgraduate (Sau Đại học)

Điều kiện tiếng Anh đầu vào

IELTS Band

Đánh giá EAP (English for Academic Purpose) Band

Kiểm tra đầu vào tiếng Anh Scots 

Chứng chỉ tốt nghiệp chương trình Kinh doanh

Chứng chỉ tốt nghiệp chương trình Quản trị Kinh doanh

Chứng chỉ tốt nghiệp chương trình Kinh doanh Quốc tế

Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế

Thạc sĩ Marketing

6.0 (Overall) với điểm thành phần tối thiểu 5.5 cho mỗi kĩ năng hoặc tương đương

Chương trình đề xuất của IMC (English Provider ELICOS) với Tiếng Anh cho mục đích học thuật (EAP): Level 3 với điểm thông qua lớn hơn 60%

Overall 60% với điểm CEFR tối thiểu B2 mỗi mục.

Chứng chỉ tốt nghiệp chương trình Kế toán

Chứng chỉ tốt nghiệp chương trình Quản trị Công nghệ tài chính

Chứng chỉ tốt nghiệp chương trình Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp

Thạc sĩ Kế toán dịch vụ chuyên nghiệp

Thạc sĩ Thông lệ Kế toán

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ Phân tích kinh doanh

Thạc sĩ Kế toán thông minh

Thạc sĩ Công nghệ tài chính ứng dụng và Blockchain

Thạc sĩ Kiểm toán Big Data

Thạc sĩ Thuế (Phân tích Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo)

Thạc sĩ Ứng dụng Kinh doanh số

Overall 6.5 với điểm thành phần tối thiểu 6.0 cho mỗi kĩ năng hoặc tương đương

Chương trình đề xuất của IMC (English Provider ELICOS) với Tiếng Anh cho mục đích học thuật (EAP): Level 3 với điểm thông qua lớn hơn 65%

Overall 70% với điểm CEFR tối thiểu B2+ mỗi mục.

 

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 60 PHÚT
Số ĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn