Những bài kiểm tra kĩ năng tiếng Anh mà IMC chấp nhận bao gồm:

 

 • IELTS (International English Language Testing System) - Bài thi Academic

 • TOEFL PB (Test of English as a Foreign Language: Paper-based) - Bài thi trên giấy

 • TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language: internet based) - Bài thi Online

 • Pearsons Test of English (PTE) - Bài thi Academic

 • Cambridge English C1 Advanced (trước đây là CAE)

 

Ứng viên có thể tìm thấy điều kiện điểm của bài thi IELTS Academic cho chương trình theo bảng điều kiện ở bài viết trước, sau đó tham khảo bảng chuyển đổi điểm bài thi năng lực tiếng Anh để tìm được điểm quy chiếu và bài kiểm tra phù hợp được IMC chấp thuận:

 

Bảng chuyển đổi điểm bài kiểm tra tiếng Anh

 

Các bài kiểm tra: TOEFL | PTE | Cambridge English

Trường hợp ứng viên đã theo học chương trình dạy bằng tiếng Anh trước đó

 • Ứng viên có thể lựa chọn không tham gia lấy/sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ nếu họ cung cấp đủ minh chứng rằng bản thân đã hoàn thành:

 • Chương trình giáo dục bậc cao 1 năm ở Australia hay các quốc gia nói tiếng Anh khác*, HOẶC

 • Chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục bậc cao toàn phần với thời gian ít nhất 1 năm ở một quốc gia khác**. Ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình học phải là tiếng Anh.

 • Chương trình giáo dục phổ thông đã được công nhận và hoàn thiện ở Australia hoặc một quốc gia nói tiếng Anh khác.

 • Ứng viên đã được nhận vào các khóa học của các chương trình giáo dục bậc cao có đăng ký TEQSA khác với cùng bậc đánh giá AQF và điều kiện năng lực tiếng Anh tương đương IMC.

 • Ứng viên chuyển tiếp cho một khóa học tại IMC với điểm IELTS tối thiểu dưới 0.5 band so với tiêu chuẩn đầu vào tại IMC sẽ được coi là đáp ứng tiêu chuẩn của trường nếu có trên 50% số lượng môn học được tiến hành ở một cơ sở giáo dục cũng đăng ký TEQSA với bậc đánh giá AQF tương đương tiêu chuẩn của khóa học tại IMC đã hoàn thành.

 

Lưu ý: Hồ sơ ứng tuyển của từng cá nhân sẽ được đánh giá riêng biệt theo từng trường hợp.

*Các quốc gia bao gồm: Canada, New Zealand, South Africa, United Kingdom, United States of America, Republic of Ireland

**Các quốc gia bao gồm: American Samoa, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Botswana, Cameroon, Cook Islands, Dominica, Falkland Islands, Fiji, Gambia, Gibraltar, Grenada, Ghana, Guyana, Ireland, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia Malawi, Maldives, Mauritius Namibia Nauru, Nigeria, Papua New Guinea, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Philippines, Samoa, Seychelles, St Kitts and Nevis, St Lucia Tanzania Tonga, Trinidad and Tobago, Uganda, Vanuatu Zambia, Zimbabwe

 

 

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 60 PHÚT
Số ĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn